Производи

Kontakt me sektorin pë kreditim

>>Kreditim

telefon: +389-2-3115-844; +389-2-3114-840
lokale: 115, 224, 123, 225, 204, 209
faks: +389-2-3239-688

Transha e tretë e linjës kreditore BEI5-100 mil. EUR është tërhequr në vlerë prej 12,8 mil. EUR                                                               Marrëveshje e nënshkruar me BEI për 100 milion euro - faza e 5                                                               Shkalla e zvogëluar e interesit për faktorim për eksport në 4%                               
Plani i biznesit
Banka pjesëmarrëse
Linqe
Kontakt