Вести

U be terheqja e transhes se pare nga BEI5-100 mil. EUR

17.04.2019 - Transha e pare e linjës kreditore BEI5-100 mil. EUR është tërhequr në vlerë prej 15.160.768 EUR. Fondet nga kjo transhë kanë per qëllim të mbështesin 39 projekte, ku është e paraparë të punësohen 158 persona.

Transha e tretë e linjës kreditore BEI5-100 mil. EUR është tërhequr në vlerë prej 12,8 mil. EUR                                                               Marrëveshje e nënshkruar me BEI për 100 milion euro - faza e 5                                                               Shkalla e zvogëluar e interesit për faktorim për eksport në 4%