Вести

U be terheqja e transhes se tretë nga BEI5-100 mil. EUR

07.10.2019 - Transha e tretë linjës kreditore BEI5-100 mil. EUR është tërhequr në vlerë prej 12.803.545 EUR. Fondet nga kjo transhë kanë per qëllim të mbështesin 31 projekte, ku është e paraparë të punësohen 139 persona.

Transha e tretë e linjës kreditore BEI5-100 mil. EUR është tërhequr në vlerë prej 12,8 mil. EUR                                                               Marrëveshje e nënshkruar me BEI për 100 milion euro - faza e 5                                                               Shkalla e zvogëluar e interesit për faktorim për eksport në 4%