ПОВЛЕЧЕНА ЧЕТВРТА ТРАНША ОД ЕИБ 4 (100 милиони евра).                                                                                            НАМАЛЕНИ АПЛИКАТИВНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ВО СЕКТОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.                                                                                            НАМАЛЕНА КАМАТНАТА СТАПКА ЗА ИЗВОЗЕН ФАКТОРИНГ ОД 8% НА 7%                                                                                            КРЕДИТИ ЗА СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ.                                                                                            ЈАВЕН ПОВИК !                                                                                            КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЕИБ 4 - 100.000.000 ЕВРА, НАЈПОВОЛНА КАМАТНА СТАПКА ОД САМО 5.5%.                                                                                            КРЕДИТИ ЗА АГРОИНДУСТРИЈА СО САМО 3% КАМАТА                                                                                            Намалете го ризикот, осигурајте ја продажбата! Единствена можност за осигурување на домашни и извозни побарувања.                                                                                            Кредитна линија со гарантна шема.