Производи

Анкетен лист за кредитна линија од ЕИБ

>>Кредити за мали и средни претпријатија

Почитувани,

МБПР воведе Анкетен лист кој се однесува на кредитната линија од Европската инвестициска банка за да може да го следи користењето на средствата од оваа кредитна линија односно проблемите со кои се соочуваат кредито-корисниците низ целиот процес: од информирање за кредитната линија, подготвување документи, аплицирање, до реализирање на кредитот. Целта е подобрување на услугите и олеснување на крајните корисници на што е можно побрз и поедноставен начин да дојдат до средствата.

Затоа Ве молиме пополнете го Анкетниот лист и внесете ги Вашите предлози, забелешки и друго.

 •  
  Предлози:
 •  
  Забелешки:
 •  
  Друго:
 •  
  *Име:
 •  
  *Презиме:
 •  
  *Телефон:
 •  
  *Факс:
 •  
  *Е-пошта:
 •  
  *Адреса:
 •  
  Полињата означени со * се задолжителни САМО ако се бара одговор од МБПР.
 •  
  Внесете го сигурносниот код:

 •  

ПОВЛЕЧЕНА ТРЕТАТА ТРАНША ОД ЕИБ-5 КРЕДИТНАТА ЛИНИЈА ВО ИЗНОС ОД 12,8 МИЛИОНИ ЕВРА                                ПОТПИШАН ДОГОВОР СО ЕИБ ЗА 100.000.000 ЕВРА - 5. ФАЗА                                                                                              ПЛАСИРАЊЕ НА КРЕДИТИ ЗА МСП, ТОС И ПИА И СО ВАРИЈАБИЛНА КАМАТА (во моментот 3,75% годишно).                                НАМАЛЕНИ АПЛИКАТИВНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ВО СЕКТОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.                                НАМАЛЕНА КАМАТНАТА СТАПКА ЗА ИЗВОЗЕН ФАКТОРИНГ ОД 5% НА 4%                                КРЕДИТИ ЗА СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ.                                КРЕДИТИ ЗА АГРОИНДУСТРИЈА СО САМО 2% КАМАТА                                Намалете го ризикот, осигурајте ја продажбата! Единствена можност за осигурување на домашни и извозни побарувања.                                Кредитна линија со гарантна шема.