Производи

Анкетен лист за кредитна линија од ЕИБ

>>Кредити за мали и средни претпријатија

Почитувани,

МБПР воведе Анкетен лист кој се однесува на кредитната линија од Европската инвестициска банка за да може да го следи користењето на средствата од оваа кредитна линија односно проблемите со кои се соочуваат кредито-корисниците низ целиот процес: од информирање за кредитната линија, подготвување документи, аплицирање, до реализирање на кредитот. Целта е подобрување на услугите и олеснување на крајните корисници на што е можно побрз и поедноставен начин да дојдат до средствата.

Затоа Ве молиме пополнете го Анкетниот лист и внесете ги Вашите предлози, забелешки и друго.

 •  
  Предлози:
 •  
  Забелешки:
 •  
  Друго:
 •  
  *Име:
 •  
  *Презиме:
 •  
  *Телефон:
 •  
  *Факс:
 •  
  *Е-пошта:
 •  
  *Адреса:
 •  
  Полињата означени со * се задолжителни САМО ако се бара одговор од МБПР.
 •  
  Внесете го сигурносниот код:

 •  

ПЛАСИРАЊЕ НА КРЕДИТИ ЗА МСП, ТОС И ПИА И СО ВАРИЈАБИЛНА КАМАТА (во моментот 3,75% годишно).                                ПОВЛЕЧЕНА ДЕВЕТТА ТРАНША ОД ЕИБ 4 (100 милиони евра).                                НАМАЛЕНИ АПЛИКАТИВНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ВО СЕКТОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.                                НАМАЛЕНА КАМАТНАТА СТАПКА ЗА ИЗВОЗЕН ФАКТОРИНГ ОД 6% НА 5%                                КРЕДИТИ ЗА СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ.                                                               КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЕИБ 4 - 100.000.000 ЕВРА, НАЈПОВОЛНА КАМАТНА СТАПКА ДО 5.5%.                                КРЕДИТИ ЗА АГРОИНДУСТРИЈА СО САМО 2% КАМАТА                                Намалете го ризикот, осигурајте ја продажбата! Единствена можност за осигурување на домашни и извозни побарувања.                                Кредитна линија со гарантна шема.