Производи

Кредити за енергетика

Цел на кредитната линија:

  • искористување на обновливите извори на енергија (сонце, ветер, вода, биогас и др.),
  • ефикасно искористување на електричната енергија,
  • грижа за животната средина,
  • подобрување на енергетската клима во Р. Северна Македонија.

Типови на кредити:
Кредитите се одобруваат за проекти за:

  • енергетска ефикасност и
  • обновливи извори на енергија

Услови на кредитите:
Кредитите за одржливи извори на енергија се одобруваат според следните услови:

Енерг. ефикасност

Кредит за енергетска ефикасност

Вредноста на проектот: да не биде поголема од 500.000 ЕУР.
Рок на враќање: до 8 години со вклучен грејс период до 1 година.
Каматна стапка за крајниот корисник: до 6% на годишно ниво фиксно.
Банката учесник има право да наплати од крајниот корисник надомест за одобрен кредит во висина до: 1% годишно од износот на кредитот.

Најмалку половина од придобивките од проектот треба да произлезат од заштедата на енергијата која е мерлива.
Технологијата за заштеда на енергијата мора да биде добро поткрепена со докази во барањето за кредит.

Заинтересираните лица барањата за кредит го поднесуваат во деловните банки со кои МБПР има склучени договори за соработка.
Контакт:
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.