Производи

Кредити за енергетика

Цел на кредитната линија:

  • искористување на обновливите извори на енергија (сонце, ветер, вода, биогас и др.),
  • ефикасно искористување на електричната енергија,
  • грижа за животната средина,
  • подобрување на енергетската клима во Р.Македонија.

Типови на кредити:
Кредитите се одобруваат за проекти за:

  • енергетска ефикасност и
  • обновливи извори на енергија

Услови на кредитите:
Кредитите за одржливи извори на енергија се одобруваат според следните услови:

Енерг. ефикасност

Кредит за енергетска ефикасност

Вредноста на проектот: да не биде поголема од 500.000 ЕУР.
Рок на враќање: до 8 години со вклучен грејс период до 1 година.
Каматна стапка за крајниот корисник: до 6% на годишно ниво фиксно.
Банката учесник има право да наплати од крајниот корисник надомест за одобрен кредит во висина до: 1% годишно од износот на кредитот.

Најмалку половина од придобивките од проектот треба да произлезат од заштедата на енергијата која е мерлива.
Технологијата за заштеда на енергијата мора да биде добро поткрепена со докази во барањето за кредит.

Заинтересираните лица барањата за кредит го поднесуваат во деловните банки со кои МБПР има склучени договори за соработка.
Контакт:
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

ПЛАСИРАЊЕ НА КРЕДИТИ ЗА МСП, ТОС И ПИА И СО ВАРИЈАБИЛНА КАМАТА (во моментот 3,75% годишно).                                ПОВЛЕЧЕНА ДЕВЕТТА ТРАНША ОД ЕИБ 4 (100 милиони евра).                                НАМАЛЕНИ АПЛИКАТИВНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ВО СЕКТОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.                                НАМАЛЕНА КАМАТНАТА СТАПКА ЗА ИЗВОЗЕН ФАКТОРИНГ ОД 6% НА 5%                                КРЕДИТИ ЗА СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ.                                                               КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЕИБ 4 - 100.000.000 ЕВРА, НАЈПОВОЛНА КАМАТНА СТАПКА ДО 5.5%.                                КРЕДИТИ ЗА АГРОИНДУСТРИЈА СО САМО 2% КАМАТА                                Намалете го ризикот, осигурајте ја продажбата! Единствена можност за осигурување на домашни и извозни побарувања.                                Кредитна линија со гарантна шема.