Производи

Досега поддржани вкупно 92 проекти од ЕИБ 5 (јули, 2019)

Кредити за мали и средни претпријатија

Инвестиции

ЕИБ 5 - 100.000.000

Кредит за инвестиции за мали и средни претпријатија од ЕИБ 5 - 100.000.000Општи услови на кредитите

Износ на поединечен кредит наменет за крајните корисници: Минимум: 10.000 EUR
Максимум: 3.500.000 EUR
Рок на отплата: До 12 години
Вклучен грејс период: До 24 месеци
Начин на отплата: Квартална отплата
Учество на ЕИБ кредитната линија во поддршка на проектот: До 100%
Исплата и наплата кон БУ: Во девизи (ЕУР)
Намена:

Поддршка на идентификувани проекти и тоа:
Купување на материјални средства:

 • Недвижности
 • Опрема
 • Обртни средства (не повеќе од 30% од вредноста на кредитот)

Инвестиции во нематеријални средства (развој, планирање и финансирање во фаза на конструкција како и трошоци за плати и останато поврзано со фазата на истражување и развој)

Приоритетни крајни корисници:
 • Субјекти кои во тековната во однос на претходната година имаат зголемен обем на работење во висина од најмалку 5% или зголемен извоз од најмалку 5%
 • Субјекти кои имаат спроведено вложување во модернизација, заштеда на енергија, заштита на околина
 • Субјекти кои го зголемиле бројот на вработени,
 • Субјекти кои имаат добра пазарна конкурентност (приходи од работење поголеми од расходи од работење, тековна ликвидност поголема од 0,8 и најмалку 30% приходи од извозот)
Забрани и исклучувања: Од овој кредитен производ не може да се финансираат претпријатија со дејност:
 • Производство и извоз на оружје
 • Игри на среќа
 • Производство на тутун
 • Активности поврзани со експерименти врз живи животни
 • Активности кои имаат негативно влијание на екологијата
 • Клонирање
 • Активности од областа на трговија со недвижности
 • Проекти со пресметковна вредност поголема од 25 мил.EUR
 • Проекти поднесени од компании со над 250 вработени
Останато: Бројот на вработени не смее да се намалува за време на отплата на кредитот
Каматна стапка за крајниот корисник: До 3,2 % годишно
Провизија за управување за БУ: Банката учесник може да наплати од крајниот корисник провизија за управување во висина до 1,5% еднократно

Потребна документација

 1. Кредитно барање со Инвестициска програма / Бизнис план
 2. Тековна состојба од Централен регистар на Р. Северна Македонија
 3. Копија од доказ за сопственост и проценка за понудено обезбедување
 4. Годишни сметки за минимум последните две години
 5. Листа на најголеми должници и доверители на кредитобарателот
 6. Листа на членовите на органите на управување и раководење, големина на друштвото, број на вработени, делови на правното лице, во земјата и странство

Банки учеснички кај кои може да се поднесе барањето:

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3168-504
централа: 02/3168-168
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.kb.com.mk/
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3295-524
централа: 02/3295-295
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.stb.com.mk/
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА
кредитирање: 047/207-522
централа: 047/207-500
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.stbbt.com.mk/
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање на микро компании: 02/5100-949
кредитирање на МСП: 02/510-638
кредитирање на големи претпријатија: 02/510-836
контакт центар: 02/15-600
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.nlb.mk/
ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ ОХРИДСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3167-618
централа: 02/3167-600
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.ob.com.mk/
ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3219-927
централа: 02/3219-900
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.procreditbank.com.mk/
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3240-844
централа: 02/3240-800
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.halkbank.mk/
ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија АД СКОПЈЕ ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3200-528
централа: 02/3200-500
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.sparkasse.com.mk/
УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3286-025
централа: 02/3286-100
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.unibank.com.mk/
ЦЕНТРАЛНА кооперативна банка АД СКОПЈЕ ЦЕНТРАЛНА кооперативна банка АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3249-360
централа: 02/3249-302
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.ccbank.mk/
ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3236-456
централа: 02/3236-400
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.ttk.com.mk/

ПОВЛЕЧЕНА ТРЕТАТА ТРАНША ОД ЕИБ-5 КРЕДИТНАТА ЛИНИЈА ВО ИЗНОС ОД 12,8 МИЛИОНИ ЕВРА                                ПОТПИШАН ДОГОВОР СО ЕИБ ЗА 100.000.000 ЕВРА - 5. ФАЗА                                                                                              ПЛАСИРАЊЕ НА КРЕДИТИ ЗА МСП, ТОС И ПИА И СО ВАРИЈАБИЛНА КАМАТА (во моментот 3,75% годишно).                                НАМАЛЕНИ АПЛИКАТИВНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ВО СЕКТОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.                                НАМАЛЕНА КАМАТНАТА СТАПКА ЗА ИЗВОЗЕН ФАКТОРИНГ ОД 5% НА 4%                                КРЕДИТИ ЗА СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ.                                КРЕДИТИ ЗА АГРОИНДУСТРИЈА СО САМО 2% КАМАТА                                Намалете го ризикот, осигурајте ја продажбата! Единствена можност за осигурување на домашни и извозни побарувања.                                Кредитна линија со гарантна шема.