Производи

Кредити за намалување на невработеноста

Самовработување

Самовработување со кредитирањe

Намена: Набавка на основни средства и
за финансирање на обртни средства
Квалификувани корисници: Невработени лица регистрирани во АВРМ
ИЛИ претпријатија во РМ кои се заинтересирани за нови вработувања

Барањата се поднесуваат во Агенцијата за вработување на Р. Македонија каде ќе ги добиете сите дополнителни информации по објавени огласи.