Вести

МБПР заедно со Фондот за иновации во периодот од 09.03.2017 до 07.04.2017 година реализира презентации и средби со заинтересирани потенцијални корисници на услугите на МБПР во делот на кредитирањето, осигурувањето на побарувања и факторинг.
Средбите се користат за објаснување на постапките за аплицирање, карактеристиките на самите производи како и за да се даде одговор на сите поставени прашања за истите.

Прилеп

    

Куманово

   

Скопје, 06.12.2016 - Во просториите на Комората на Малиот Бизнис во Скопје се одржа работилница на која присуствуваа членови на Комората и претставници на финансиски институции во РМ. На работилницата им се даде можност на членовите на Комората да се претстават со свои проекти, а финансиските институции да ги разгледаат заеднички можностите за соработка.

 

Единствената цел на оваа работилница беше да се пронајде начин како да се финансираат малите бизниси, а претставниците на МБПР дадоа свој придонес со одговарање на прашања, давање на насоки и објаснување како најлесно да дојдат до финансии со цел да ги реализираат своите проекти.

Страница 1 од 17

ПЛАСИРАЊЕ НА КРЕДИТИ ЗА МСП, ТОС И ПИА И СО ВАРИЈАБИЛНА КАМАТА (во моментот 3,75% годишно).                                ПОВЛЕЧЕНА ДЕВЕТТА ТРАНША ОД ЕИБ 4 (100 милиони евра).                                НАМАЛЕНИ АПЛИКАТИВНИТЕ НАДОМЕСТОЦИ ВО СЕКТОРОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ.                                НАМАЛЕНА КАМАТНАТА СТАПКА ЗА ИЗВОЗЕН ФАКТОРИНГ ОД 6% НА 5%                                КРЕДИТИ ЗА СМЕСТУВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ.                                                               КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЕИБ 4 - 100.000.000 ЕВРА, НАЈПОВОЛНА КАМАТНА СТАПКА ДО 5.5%.                                КРЕДИТИ ЗА АГРОИНДУСТРИЈА СО САМО 2% КАМАТА                                Намалете го ризикот, осигурајте ја продажбата! Единствена можност за осигурување на домашни и извозни побарувања.                                Кредитна линија со гарантна шема.