Вести

Shkalla e zvogëluar e interesit për faktorim për eksport në 4%

06.09.2018 – Këshilli mbikqyrës i BMPZH, me qëllim të rritjes së përkrahjes së eksportuesve në R. e Maqedonisë, e zvogëloi shkallën e interesit për fakrotim për eksport prej 5% në 4%.