Вести

Zvogëlim të shkallës së premive

BMPZH-Sektori për sigurim të kredive, 28.03.2018 - BMPZH bëri zvogëlimin e shkallave të premisë për sigurim të kërkesave për paketa të mëdha. Për informata më detale kontaktoni Sektorin për sigurim të kredive.