Вести

U be terheqja e transhes se tretë nga BEI5-100 mil. EUR

07.10.2019 - Transha e tretë linjës kreditore BEI5-100 mil. EUR është tërhequr në vlerë prej 12.803.545 EUR. Fondet nga kjo transhë kanë per qëllim të mbështesin 31 projekte, ku është e paraparë të punësohen 139 persona.