Вести

Informatë për linjën e dytë kreditore pa kamatë - Covid2

BZHMV, 14.04.2020Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e mbajtur më 18 Prill të vitit 2020, solli vendim me të cilën Banka për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup do të mundet të hapë, linjë të dytë kreditore pa kamatë - "COVID2".

Gjatë javës së ardhshme, Banka për Zhvillim do të shpallë THIRRJE PUBLIKE dhe për të njëjtën do t'i informojë edhe mediumet, me qëllim të informimit të të gjithë juve.

Mbeteni me shëndet të mirë!