Вести

Сител/бизнис, 29.11.2011


Конференција за унапредување на извозот

Вицепремиерот за економски прашања Владимир Пешевски ќе присуствува на седмата годишна Конференција за унапредување на извозот на Република Македонија, со која ќе претседава министерот за економија Ваљон Сараќини. - Во плeнaрниот дел на конференцијата ќе учествуваат претставници на Владата и институциите во чиј делокруг се политиките и активностите за подобрување на извозните активности, како и претседателите на стопанските комори во Македонија, информира Министерството за економија. Во рамки на конференцијата ќе се одржи и  Извозен форум на тема: „Како до поголем извоз на глобално конкурентни производи/услуги со повисоко додадена вредност и како до поефикасен систем за државна поддршка за извозот“.