Вести

Сектор за осигурување: Намалување на апликативните надоместоци

 Намалување на надоместокот за обработка на апликација за кредитен лимит за странски купувач и намалување на надоместокот за обработка на апликација за кредитен лимит за домашен купувач


02.02.2015 - Со цел олеснување на користењето на кредитното осигурување, МБПР изврши намалување на надоместокот за обработка на апликација за кредитен лимит за странски купувач од 75 ЕУР на 65 ЕУР ( за доставени над 5 апликации во исто време, надоместокот изнесува 55 ЕУР).
Исто така намален е и надоместокот за обработка на апликација за кредитен лимит за домашен купувач од 2.400 МКД на 2.100 МКД (за доставени над 5 апликации во исто време, надоместокот изнесува 1.800  МКД).