Вести

Намалена каматната стапка за извозен факторинг на 4%

06.09.2018 - Надзорниот одбор на МБПР, со цел зголемување на поддршката на извозниците во Р. Македонија, ја намали каматната стапка за извозен факторинг од 5% на 4%.