Вести

Повлечена 3. транша од ЕИБ 5 - 100 милиони евра

07.10.2019 - Повлечена е третата транша од кредитната линија ЕИБ 5 - 100 милиони евра во износ од 12.803.545 евра. Средствата од оваа транша се наменети за поддршка на 31 проект со чија реализација се очекува вработување на 139 лица.
Од трите транши од кредитната линија ЕИБ 5 вкупно се пласирани средства во износ од 43.994.413 ЕУР. Со реализација на траншите се поддржани вкупно 124 проекти и се очекува вработување на 387 лица.

ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ИНФО ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА КОВИД-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА (КОВИД2 И ЕИБ)                                                               ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ИНФО ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА КОВИД-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА (КОВИД2 И ЕИБ)                                                               ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ИНФО ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА КОВИД-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА (КОВИД2 И ЕИБ)                                                               ЈАВЕН ПОВИК БР. 1 ЗА ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА                                                               ИНФО ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА КОВИД-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА (КОВИД2 И ЕИБ)                               

 

 

 

  

 ПОДДРШКА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕТО НА COVID-19 ВО ЕКОНОМИЈАТА 

 

  Развојна банка на Северна Македонија со поддршка на Владата на Република Северна Македонија
искреира нова кредитна линија за поддршка на претпријатијата погодени од состојбата со корона вирусот.

Кредитната линија е наменета за микро, мали и средни претпријатија од најпогодените сектори.

 Јавниот оглас е објавен на 25.03.2020 год. и ќе трае 30 дена сметано од 26.03.2020 год., односно во овој
период можат да се доставуваат апликациите/кредитните барања по принципот прв дојден прв услужен
.

  Од потребните документи, пет се обрасци на РБСМ, а останатите можат да се обезбедат
по електронски пат од надлежните институции
.

 Сите потребни информации се наоѓаат во Огласот со кликнување на било кој дел од овој текст.

 За понатамошните мерки што дополнително ќе бидат преземени од страна на РБСМ, навремено ќе бидете известени. 

 

 ЈАВНОТО ЗДРАВЈЕ Е ЗАЕДНИЧКА ОДГОВОРНОСТ. ОД НАС ЗАВИСИ!