01naslovna8.jpg 02naslovna2.jpg 03naslovna1.jpg 04naslovna3.jpg 05solar-energy.jpg 06naslovna5.jpg 07solar-energy.jpg 08naslovna13.jpg 09naslovna9.jpg
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ГРЕЈС-ПЕРИОДОТ И РОКОТ НА ОТПЛАТА ЗА КРЕДИТОКОРИСНИЦИТЕ НА „КОВИД 2“ КРЕДИТНАТА ЛИНИЈА.