Ви благодариме за Вашиот интерес за РБСМ. Ве молиме контактирајте нè користејќи ги информациите подолу.

OHRIDSKA BANKA AD OHRID

Контакт телефони:
Централа: Credit Depart.: 02/3203-717
Operator: 046/206-600

url: www.ob.com.mk/

Контакт форма

Име и презиме
Трговско друштво
Седиште
Е-пошта
Прашањето е во врска со:
Порака
*Сите полиња се задолжителни