Ви благодариме за Вашиот интерес за РБСМ. Ве молиме контактирајте нè користејќи ги информациите подолу.

ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија АД СКОПЈЕ

Контакт телефони:
Централа: контакт центар: 02/3200-520
централа: 02/3200-576

url: www.sparkasse.com.mk/

Контакт форма

Име и презиме
Трговско друштво
Седиште
Е-пошта
Прашањето е во врска со:
Порака
*Сите полиња се задолжителни