Информација за кредитокорисници од „Ковид 3“ кредитната линија

29.09.2021

Ги известуваме сите кредитокорисници на ,,Ковид 3” кредитната линија, дека на 30 септември 2021 достасува првата рата од ,,Ковид 3” кредитната линија за кредитокорисниците кои користат 6-месечен грејс период. Достасаните обврски е потребно навремено да бидат подмирени.

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, ги информира кредитокорисниците на ,,Ковид 3” кредитната линија со можност за грант компонента, дека реализацијата на кредитната линија се одвива согласно договорот кој РБСМ го има склучено со Министерството за финансии во име на Владата за реализација на оваа кредитна линија. Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, достави одговор до Сојузот на стопански комори во однос на барањето за ,,Ковид 3” и чекоритете кои треба да бидат преземени. Барањето за одложување е процесирано до надлежните институции и чинители. Отпочнат е процес на консултација за што кредитокорисниците ќе бидат навремено информирани.
 
Согласно горенаведеното, ги известуваме сите кредитокорисници од ,,Ковид 3” сѐ додека не бидат поинаку информирани од страна на РБСМ, своите обврски е потребно да ги исполнуваат согласно нивните договори за кредит.
 
Доколку има промени во договорните услови на кредитната линија, сите кредитокорисници од ,,Ковид 3” ќе бидат информирани од страна на банката.