Кредитна линија за дигитализација и дигитална трансформација

23.03.2023

Директорот на Развојна банка на Северна Македонија - Кире Наумов, заедно со  премиерот на Владата на Република Северна Македонија - Димитар Ковачевски и  амбасадорката на Швајцарија  Вероник Улман Марти, денес, во просториите на Владата на РСМ, одржаа прес-конференција на која ја промовираше новата


КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА
 
 
      


Развојната банка на Северна Македонија поведе иницијатива за воведување на оваа кредитна линија уште во текот на 2022 година. Следејќи ги потребите на компаниите, со поддршка на Програмата за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ, поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), а врз основа на добиените анализи од студијата,банката во каталогот на свои производи ја воведе новата кредитна линија.


Кредитната линија ќе се реализира преку квалификувани банки-учеснички.Таа е креирана со цел да им овозможи на компаниите поволна кредитна поддршка при реализација на проекти за дигитализација и дигитална трансформација.За реализација, на располагање се ставени сопствени средства на Развојната банка.


Корисници на кредити од кредитната линија за дигитализација и дигитална трансформација преку банки-учеснички можат да бидат микро, мали и средни трговски друштва.Каматната стапка до крајните корисници е до 2,9%.


Компаниите ќе можат да аплицираат за максимум 300.000 евра за основни средствадо 8 години, со вклучен грејс период до 12 месеци, и максимум 100.000 евра за обртни средства до 5 години, со вклучен грејс период до 6 месеци.


Развојната банка како и до сега, така и во иднина, континуирано ќе ги прилагодува своите производи во насока на поддршка на компаниите во новонастанатите услови на работење – истакна директорот Наумов.


Повеќе информации за кредитната линија.

 


Линк од прес-конференцијата