Основни информации

Директно кредитирање од страна на РБСМ подразбира аплицирање на домашните претпријатија директно до банката. Времетраењето на постапката од поднесувањето на комплетната документација во РБСМ до одобрување на кредитот, трае не повеќе од еден месец.