Основни информации

АФД кредитната линија обезбедува средства за финанисирање на: зелени инвестиции, подобрување на пристапот до финансии посебно за претпријатијата во сопственост и/или управувани од жени, и оние што инвестираат во дигитализација, со фиксна годишна каматна стапка до 3,5%. Износот на кредитната линија е 50 милиони евра.