Производи

Бескаматна кредитна линија за обртни средства за зголемени цени на енергенси преку банки учеснички

Цел на кредитната линија
Со цел намалување на последиците од светската енергетска и економска криза креирана е посебна кредитна линија за обртни средства за зголемени цени на енергенси преку банки учеснички

Намена на кредитната линија
Кредитите од кредитната линија за обртни средства за зголемени цени на енергенси преку банки учеснички се одобруваат за обртни средства.

Извори на средства
Министерство за финансии на Република Северна Македонија.

Корисници
Корисници на кредити од кредитната линија за обртни средства за зголемени цени на енергенси преку банки учеснички можат да бидат микро, мали и средни трговски друштва како и ТП, занаетчии (кои плаќаат давачки на реален приход).

 

Општи услови на кредитот

Максимален износ
на кредит кон краен корисник:

60.000.000 денари

(учеството на РБСМ во кредитирањето е 50%, односно и банката учесник учествува со 50% средства во структурата на кредитот).

Рок на отплата:

До 36 месеци со вклучен грејс период до 12 месеци

Крајни корисници:

Микро, мали и средни трговски друштва како и ТП, занаетчии (кои плаќаат давачки на реален приход).

Кредитобарателите треба да ги исполнат следните критериуми:

- Регистрирани се во Република Северна  Македонија,
- Се најмалку 51% во приватна сопственост,
- Немаат неподмирени обврски кон државата докажано со потврда
од УЈП не постара од 6 месеци од датумот на поднесувањето на барањето за кредит до деловната банка
- Не се во постапка на стечај или ликвидација,
- Имаат поднесено годишна сметка во Централен регистар за последната фискална година (во моментот за 2021 година), независно од месеците на работење,
- Имаат запишано вистински сопственик во Регистарот за вистински сопственици при Централниот регистар на РСМ доколку е обврзник (Тековна состојба за вистински сопственик, потврда за вистински сопственик),
- Согласно податоците од кредитен регистар на НБРСМ не постари од 3 месеци од датумот на поднeсување на барањето за кредит се во класификација подобра или еднаква на Б или кои немаат кредитна изложеност. Исклучок е доколку вкупната кредитна изложеност на банките кон одреден клиент е помала од 10.000 денари.
- Кредитобарателот во 2022 година треба да има минимум 100% зголемени трошоци за енергенси во однос на 2021 година докажано со споредба на копија од една фактура за енергенси во првиот квартал од 2022 година со копија од една фактура за енергенси во првиот квартал од 2021 година.

Каматна стапка
за крајниот корисник:

Каматната стапка за крајните корисници изнесува 0%.

(каматната стапка пресметана од деловната банка не смее да биде повисока од 3,5% годишно и истата ќе биде во целост субвенционирана од страна на РБСМ, со што крајната каматна стапка за крајните корисници ќе изнесува 0%) 

 

 

Банки учеснички кај кои може да се поднесе барањето:

ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија АД СКОПЈЕ ШПАРКАСЕ БАНКА Македонија АД СКОПЈЕ
контакт центар: 02/3200-520
централа: 02/3200-576
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.sparkasse.com.mk/
СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА СТОПАНСКА БАНКА АД БИТОЛА
кредитирање: 047/207-522
централа: 047/207-500
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.stbbt.com.mk/
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3295-524
централа: 02/3295-295
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.stb.com.mk/
УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ УНИ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3286-025
централа: 02/3286-100
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.unibank.com.mk/
ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ ХАЛКБАНК АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3240-844
централа: 02/3240-800
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.halkbank.mk/
СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ
Служба за корпоративно работење
централа: 02/3251-900
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
silkroadbank.com.mk
ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ ТТК БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3236-456
централа: 02/3236-400
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.ttk.com.mk/
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање на микро компании: 02/5100-949
кредитирање на МСП: 02/510-638
кредитирање на големи претпријатија: 02/510-836
контакт центар: 02/15-600
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.nlb.mk/
ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ ПРОКРЕДИТ БАНКА АД СКОПЈЕ
кредитирање: 02/3219-927
централа: 02/3219-900
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
www.procreditbank.com.mk/

Повлечена петтата транша од заемот на ЕИБ во износ од 22,8 милиони евра за домашните компании.                                                               НОВА БЕСКАМАТНА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА ЗА ЗГОЛЕМЕНИ ЦЕНИ НА ЕНЕРГЕНСИ ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ОБРТНИ СРЕДСТВА-ЕНЕРГЕНСИ-БУ)                                                               УШТЕ ЕДНА НОВА КРЕДИТНА ЛИНИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА ПРЕКУ БАНКИТЕ УЧЕСНИЧКИ (ЕЕ и ОИЕ)                                                               ИНДИВИДУАЛНИ ГАРАНЦИИ од Гарантен фонд до 50% од износот на кредитот и без надомест за компаниите до 31.12.2022 година.                                ПОРТФОЛИО ГАРАНЦИИ.                                ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“ И „КОВИД-3“.