Вести

е-Банкар, февруари 2015


„МБПР со добри резултати и во 2014 година“
Бесим Билали, член на УО и главен оперативен директор

„Улогата на МБПР во поддршката на микро, мали и средни претпријатија и на извозот“Александар Станојковски, директор на сектор за кредитирање и гаранции