За МБПР

Вељанд Рамадани

>>Управувачка структура

Вељанд Рамадани

 

Лични податоци        

Дата на раѓање: 13 август 1979
Место на раѓање: Скопје, Република Северна Македонија
Националност: Албанец
Брачен статус: женет, 2 деца
Државјанство: Република Северна Македонија
Домашна адреса: Кемал Сејфула 2/20, 1000 Скопје
Службена адреса: Илинденска 335, 1200 Тетово
Службен телефон: +389 44 35 60 75
Мобилен телефон: +389 71 39 83 08
E-mail адреса: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Веб: http://www.seeu.edu.mk/en/~v.ramadani


Образование

11/2007-04/2010   Докторски студии
       Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје
       Економски факултет
 

     Докторска теза: „Улогата на заедничките вложувања во развојот на мали
     и средни претпријатија". Супервизор: Академик Таки Фити, доктор на
     науки. Стекнат научен степен: Доктор по економски науки

10/2003-04/2007   Mагистерски студии
       Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје, Економски факултет
     Магистерска теза: „Бизнис ангелите како неформални извори на
     финансирање на малите и средни претпријатија". Супервизор: Академик
     Таки Фити, доктор на науки. Стекнат научен степен: Магистер на економски
     науки
 10/1998-05/2003   Факултетски студии
       Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје, Економски факултет
     Дипломска теза: "Мерки за промоција на развојот на претприемништвото и
     малите и средни претпријатија во РМ". Супервизор: Академик Таки Фити,
     доктор на науки. Стекнат степен: Дипломиран економист
 09/1994-06/1998   Средно училиште „Зеф Љуш Марку" во Скопје

      
                                                                            
Работно искуство

09/2003-

  Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово, Северна 
  Македонија

  Факултет за бизнис и економија

Предавање                   Вонреден професор (2015-   )
  (Претприемништво и Менаџмент)
     - Мал бизнис и претприемништво
     - Маркетинг менаџмент
     - Корпоративно управување
     - Стратешки менаџмент - Capstone проект
     - Менаџмент на мал бизнис и прептриемништво (мастер студии)
     - Претприемнички менаџмент - напредно ниво (докторски студии)
    Доцент (2010-2015)
     - Мал бизнис и претприемништво
     - Маркетинг менаџмент
     - Вовед во бизнис
     - Бизнис планирање
     - Управување со човечки ресурси
    Асистент (2008-2010)
     - Менаџмент на мал бизнис
     - Вовед во бизнис
     - Корпоративно финансирање
     - Принципи на маркетинг
     - Маркетинг менаџмент
    Помлад асистент (2003-2008)
     - Принципи на менаџмент
     - Принципи на маркетинг
     - Корпоративно финансирање II
     - Вовед во економија
Менторирање          Магистерски и докторски кандидати
Членство        Член на Сенат (ноември 2011-ноември 2015)
Координатор        Интегрирана (вонредна) студиска програма:
  Современ менаџмент на организации (2013-2014)
11/2017 -   Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје
     Член на надзорен одбор
09/2011 -    Центар за развој на бизнисот/SEEU
      Обучувач и консултант
      Обука за развој на лидерството (01.04.2011-31.06.2011)
      Обука за дизајнирање и имплементирање на бизнис план
      (26.11.2011-16.01.2012) и (18.10.2013-16.11.2013)
      Основно бизнис знаење и вештини - BDC-ESA-GIZ (02-04.06.2014)
02/2013-02/2017   AAБ Колеџ, Приштина, Косово
  Економски факултет
     Вонреден професор
     Претприемништво и иновации
     Напреден меѓународен бизнис
     Корпоративно управување
06/2012-02/2013    Претседател на Македонија
     
Член на експертски комитет
      Анализа на економските, технолошките и правните состојби за
      основање на техно-паркови во РМ
09/2010-02/2013    Универзум колеџ, Приштина, Косово
   Катедра за бизнис и менаџмент
      Визитинг професор
      Претприемништво
      Наука, технологија и иновации
01/2001-08/2003   3M Мода ДОО, Скопје, Македонија
     Mаркетинг менаџер

Последно ажурирање: 06. септември, 2019