Вести

Потпишан договор со ЕИБ за 100 милиони евра - 3. фаза

>>Вести

10.07.2012 - Потпишан е Договор за заем помеѓу МБПР и ЕИБ во износ од 100 милиони евра за финансирање на мали и средни претпријатија и приоритетни проекти. Со потпишувањето на овој договор се отпочнува со реализацијата на третата фаза од ЕИБ кредитната линија (првата фаза во износ од 100 милиони евра и втората фаза од 50 милиони евра се претходно успешно реализирани). Кредитната линија ќе се реализира преку единаесет банки учеснички:

 1. Комерцијална банка ад Скопје
 2. Стопанска банка ад Скопје
 3. Стопанска банка ад Битола
 4. НЛБ Тутунска банка ад Скопје
 5. Охридска банка ад Охрид
 6. Прокредит банка ад Скопје
 7. Халкбанка ад Скопје
 8. Шпаркасе банка ад Скопје
 9. Уни банка ад Скопје
 10. ТТК банка АД Скопје,
 11. ЦКБ банка АД Скопје