Вести

Повлечена 1. транша од ЕИБ 3 - 100 милиони евра

08.11.2012 - Повлечена е првата транша од кредитната линија од ЕИБ III, 100 милиони евра во износ од 22.230.000 ЕУР. Со овие средства ќе се поддржат нови 101 проект со пресметковна вредност од 34 милиони ЕУР. Од оваа транша, 79% се за поддршка преку инвестициски кредити со рок на отплата до 8 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години.
Проектите се реализираат преку: НЛБ Тутунска банка ад Скопје, Прокредит банка ад Скопје, Охридска банка ад Охрид, ТТК банка ад Скопје, Шпаркасе банка Македонија ад Скопје и УНИ банка ад Скопје.
МБПР започнува со подготовки за повлекување на нова транша за приоритени проекти, како и транша за кредитирање на МСП.