Вести

Намалена каматната стапка за извозен факторинг на 5%

Скопје, 10.05.2016 - МБПР, со цел зголемување на поддршката на извозниците во Р. Македонија, ја намали каматната стапка за извозен факторинг од 6% на 5%.