Вести

Презентации на МБПР (09. март - 07. април 2017)

МБПР заедно со Фондот за иновации во периодот од 09.03.2017 до 07.04.2017 година реализира презентации и средби со заинтересирани потенцијални корисници на услугите на МБПР во делот на кредитирањето, осигурувањето на побарувања и факторинг.
Средбите се користат за објаснување на постапките за аплицирање, карактеристиките на самите производи како и за да се даде одговор на сите поставени прашања за истите.

Прилеп

    

Куманово