Вести

Упатство за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот процес

МБПР, 18.09.2017 - Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.09.2017 го донесе следното Упатство за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот процес.