Вести

Намалување на премиски стапки

МБПР-Сектор за кредитно осигурување, 28.03.2018 - МБПР изврши намалување на премиските стапки за осигурување на побарувањата за големи пакети. За подетални информации контактирајте го Секторот за кредитно осигурување.