Вести

Повлечена 1. транша од ЕИБ 5 - 100 милиони евра

17.04.2019 - Повлечена е првата транша од кредитната линија ЕИБ 5 - 100 милиони евра во износ од 15.160.768 ЕУР. Средствата од оваа транша се наменети за поддршка на 39 проекти со чија реализација се очекува вработување на 158 лица.