Вести

ЈАВЕН ПОВИК ДО КРЕДИТОКОРИСНИЦИТЕ НА ОДОБРЕНИ КРЕДИТИ ОД ПОСЕБНИОТ КРЕДИТЕН ФОНД (ПКФ) – КОВИД 1

  

ПОВИКОТ Е ЗАВРШЕН.

 

РБСМ, 07.10.2020

  

Почитувани,

Во согласност со потпишаниот Анекс кон Договор за администрирање на посебен кредитен фонд (ПКФ) бр. 26-7123/1 од 06.10.2020 година со Министерството за финансии, Развојна банка на Северна Македонија го објавува овој  јавен повик, со кој се нуди можност за кредитокорисниците на кредити од првата бескаматна кредитна линија од ПКФ „Ковид1“, да поднесат барање за продолжување на грејс-периодот и  рокот на отплата на кредитите најмногу за три месеци.

Со оглед на погоре наведеното, Ве повикуваме во рок од 7 дена од денот на објавувањето на ова известување, да поднесете барање до РБСМ за продолжување на грејс-периодот и рокот на отплата на кредитот одобрен од средствата на Посебниот кредитен фонд „Ковид1“. 

Барањето треба да содржи: име на компанијата-кредитокорисник, матичен број на компанијата, број и датум на склучување на договорот (Прилог 1).

Повикот важи заклучно со 14 октомври 2020 година, кога е последниот ден за поднесување на барањата.

Линк-пдф: Барање за продолжувањена грејс-периодот и рокот на отплата на кредит одобрен од ПКФ „Ковид1“

 

Прилог 1 - Барање за продолжувањена грејс-периодот и рокот на отплата на кредит одобрен од ПКФ „Ковид1“До
Развојна банка на Северна Македонија
Сектор за кредитирање и гаранции
Ул. Димитрие Чуповски бр. 26
1000, Скопје
e-mail aдреса:
Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

БАРАЊЕ
за продолжување на грејс-периодот и
рокот на отплата на кредит одобрен од ПКФ „Ковид1“

 

Од кредитокорисник _______________________________________________________ (име на компанијата во формат: ИМЕ НА ФИРМА ДОО/ДООЕЛ/ТП, град), со ЕМБС ________________ (матичен број), корисник на бескаматен кредит од ПКФ ,,Ковид1”, со број на кредит _______________________________ (број на кредит во формат ПКФ/Дир/0/ХХ) од датум _________________.

Согласно дадената можност во јавниот повик објавен на веб страницата на Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, бараме да ни се одобрат дополнително 3 (три) месеци грејс-период и да се продолжи за истиот период рокот на отплата на кредитот.

Ви благодариме на соработката.


Со почит,

  

                                                                                      (печат)                                             Управител/Овластено лице
                                                                                                                                                         с .р. потпис
                                                                                              

  

                                                                                                                               телефон за контакт: _______________
                                                                                                                               е-маил адреса:  ___________________

 

Барањето се пополнува, потпишува и печатира.
Препорачуваме да се достави скенирано на е-маил: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ГРЕЈС ПЕРИОД И РОК НА ОТПЛАТА ЗА „КОВИД 3"                                                               ПЛАСИРАЊЕ НА 16,9 МИЛИОНИ ЕВРА КОН ДОМАШНИТЕ КОМПАНИИ ПРЕКУ РБСМ                                                               ИНДИВИДУАЛНИ ГАРАНЦИИ од Гарантен фонд до 50% од износот на кредитот и без надомест за компаниите до 31.12.2022 година.                                                               ПОРТФОЛИО ГАРАНЦИИ.                                                               ИНСТРУКЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО КРЕДИТНИТЕ ЛИНИИ: „КОВИД-1“, „КОВИД-2“ И „КОВИД-3“.