Вести

23.12.2014 - Повлечена е третата транша од кредитната линија од ЕИБ 4 100 милиони евра во износ од 11,3 милиони ЕУР. Со овие средства ќе се поддржат нови 63 проекти со пресметковна вредност од 15,9 милиони ЕУР. Од оваа транша, 75% се за поддршка на МСП преку инвестициски кредити со рок на отплата до 8 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години. Со реализација на овие 63 проекти се очекува да се отворат нови 168 работни места.
Проектите се реализираат преку: НЛБ Тутунска банка АД Скопје, Прокредит банка АД Скопје, Охридска банка АД Скопје, Халк банка АД Скопје, Шпаркасе банка Македонија АД Скопје, ТТК банка АД Скопје и УНИ банка АД Скопје.
МБПР започнува со подготовки за повлекување на нова транша во износ од 13 милиони евра.

14.11.2014 - Повлечена е втората транша од кредитната линија од ЕИБ 4 - 100 милиони евра во износ од 9,6 милиони ЕУР. Со овие средства ќе се поддржат нови 56 проекти со пресметковна вредност од 14,4 милиони ЕУР. Од оваа транша, 84% се за поддршка на МСП преку инвестициски кредити со рок на отплата до 8 години, додека остатокот е за поддршка преку кредити за обртни средства со рок на отплата до 3 години. Со реализација на овие 40 проекти се очекува да се отворат нови 212 работни места.
Проектите се реализираат преку: НЛБ Тутунска банка АД Скопје, Прокредит банка АД Скопје, Охридска банка АД Скопје, Халк банка АД Скопје, Комерцијална банка АД Скопје, Шпаркасе банка Македонија АД Скопје, ТТК банка АД Скопје и УНИ банка АД Скопје.
МБПР започнува со подготовки за повлекување на нова транша во износ од  14 милиони евра.

Прилеп, 07.11.2014 -  МБПР одржа презентација на кредитните линии пред заинтересирани прилепски компании членки на Стопанската комора на Македонија, Регионалната комора со седиште во Прилеп.

Кавадарци, 31.10.2014 -  МБПР, пред членките на Стопанската комора на Македонија и Регионалната комора со седиште во Кавадарци, ги презентираше своите производи кои им стојат на располагање на микро, малите и средните претпријатија како и на извозните компании, при тоа потенцирајќи ги поволните кредитни линии, осигурувањето на домашните и странските побарувања и факторингот.