Вести

Софија, 17.04.2018 – Преставници на МБПР присуствуваа на форумот „Инфраструктура за поголем раст“ организиран од Бугарската развојна банка. На форумот присуствуваа и претставници од Европската асоцијација на јавни банки, директорите  на развојните банки од Балканот и Централна и Источна Европа и други финансиски институции, како и високи владини претставници на соседните држави.

Главните дискусии на форумот беа насочени кон потребата за изнаоѓање на нови стратегии за финансирање на проекти кои ќе го поддржат економскиот развој како и иновативни начини за финансирање на инфраструктурата.

На крајот од форумот се потпиша Меморандум за соработка меѓу развојните банки од Балканот и Централна и Источна Европа.