Вести

Скопје, 13.12.2017 - Во насока на зајакнување и зголемување на конкурентноста на македонската економија со цел поефикасна интернационализација на стопанството во Република Македонија преку ПРОЕКТОТ НА УСАИД „ПАРТНЕРСТВО ЗА ПОДОБРА БИЗНИС РЕГУЛАТИВА“, на 13.12.2017 година во хотелот „Александар Палас“ во Скопје, се  одржа Форум на тема: „Преку интернационализација на стопанството до поголем економски раст”.

Воведно обраќање на Форумот имаше м-р Елена Милевска Штрбевска, оперативен директор на Стопанската комора на Македонија, која истакна дека Проектот има за цел микро и малите бизниси од Македонија да ја унапредат нивната усогласеност со законската регулатива, а бизнис организациите, како што се стопанските комори, да придонесат во процесот на воспоставување конструктивен јавно-приватен дијалог, во насока на подобрување на регулативата.

 

Свое обраќање на Форумот имаше проф. д-р Кочо Анѓушев, заменик на претседателот на Владата на РМ задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, кој што го поддржа денешниот форум и истакна дека иако Македонија е мала држава и има мала економија, за да има успешен економски развој потребна e извозна ориентација бидејќи македонскиот извоз учествува со 53% во бруто домашниот производ, но за сериозен економски раст тој процент мора да се зголеми на 60% па дури и до 70 %.

Проф. д-р Анѓушев најави дека Владата на РМ за 2018 година ќе работи на конкретни мерки со цел стимулација на македонските компании и владеење на правото за политичка и економска стабилност. Тој посочи дека постојат реални услови за сите компании во Македонија да ги прошират своите извозни капацитети и да креираат производи и услуги коишто ќе бидат конкурентни не само на домашниот, туку и на странските пазари и јавно ги повика сите домашни компании да инвестираат во Македонија.

На Форумот свое обраќање имаше и Едвард Гонзалез, директор на Канцеларијата за развој, УСАИД во Македонија, кој истакна дека УСАИД во Македонија  е веќе 25 години и посветено работи во делот на економскиот развој, а главен  фокус е подобрување на бизнис климата во Македонија, поттикнување на извозот и финансиска поддршка на компаниите.

Активно учество на Форумот зедоа и претставниците на Македонска банка за поддршка на развојот АД, Александар Станојковски, директор на секторот за кредитирање и гаранции и Дарко Стефановски, директор на секторот за кредитно осигурување, кои со своите презентации ги претставија финансиските производи со кои располага Банката, го објаснија нивниот начин на функционирање со цел што е можно повеќе да ги приближат производите до потенцијалните корисници а истовремено да ги информираат и сите заинтересирани за програмите кои што ги нуди МБПР  во рамките на кредитирањето и осигурувањето.

Форумот беше поделен во три панел-дискусии на коишто учествуваа експерти, професори, претставници на бизнис секторот и на јавни институции кои што дискутираа на три значајни теми, и тоа: „Градење на конкурентноста и  зголемување на извозните потенцијали на македонските компании во процесот на интернационализација“; „Настап на нови пазари и дефинирање на конкурентните сектори во македонската економија како неопходни чекори во елиминирање на бариерите во процесот на интернационализација - препораки и заклучоци“ и „Интернационалните искуства како поттик за зголемување на извозот на македонските компании“.

На Форумот над 100-тина претставници на бизнис секторот од Македонија земаа активно учество во панел-дискусиите, при што се донесоа следните  поважни заклучоци важни за раст и развој на македонското стопанство преку:

- стратегија за извоз;
- хармонизација на законската регулатива;
- реформа на даночниот систем;
- финансиска поддршка на компаниите со помош на финансиски инструменти;
- потпишување билатерални спогодби со земјите од Блискиот Исток и Магреб;
- поттикнување на иновативноста;
- активна политика на вработување;
- научно и технолошко поврзување;
- јакнење на јавно-приватно партнерство и
- зголемување на интернационализацијата.

Сите заклучоци кои беа истакнати на Форумот беше најавено дека ќе бидат детално разгледани од страна на коморите што е всушност и главна цел на овој четиригодишен проект каде што е потребно да се идентификуваат проблемите со коишто се среќаваат компаниите со цел подобрување на законската регулатива, за преземање конкретни мерки за поддршка на компаниите и нивните извозни активности.

Проектот е  имплементиран од страна на Стопанската комора на Македонија, во соработка со „ЕПИ ЦЕНТАР Интернационал“ и Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии (МАСИТ), Стопанската комора на Северозападна Македонија и Сојузот на стопански комори на Македонија, партнери во Проектот на УСАИД: „ПАРТНЕРСТВО ЗА ПОДОБРА БИЗНИС РЕГУЛАТИВА“.

 Преземено од http://www.mchamber.org.mk.

Кавадарци, 12.12.2017 - Претставници на МБПР зедоа активна улога во презентирањето на производите и услугите на Банката во функција на поддршка на извозот и извозните компании.
Учеството и презентацијата беа дел од настанот „Преку интернационализација на стопанството до поголем економски раст“, организиран од УСАИД и стопанските комори во Р. Македонија.

29.11.2017 - Со Решение на Централниот регистар на Република Македонија бр. 35020170027319 од 29.11.2017 год. направен е упис во регистарот на новите членови на Надзорниот одбор на МБПР: Софче Јовановска, Никола Поповски и Вељанд Рамадани.

01.02.2018 - Со Решение на Централниот регистар на Република Македонија бр. 3502018001949 од 01.02.2018 год. направен е упис во регистарот на уште еден член на Надзорниот одбор на МБПР: Кирил Колемишевски.

31.05.2018 - Со Решение на Централниот регистар на Република Македонија бр. 35020180013138 од 31.05.2018 год. направен е упис во регистарот на уште еден член на Надзорниот одбор на МБПР: Бурим Кадриу.