Вести

   

Скопје, 06.12.2016 - Во просториите на Комората на Малиот Бизнис во Скопје се одржа работилница на која присуствуваа членови на Комората и претставници на финансиски институции во РМ. На работилницата им се даде можност на членовите на Комората да се претстават со свои проекти, а финансиските институции да ги разгледаат заеднички можностите за соработка.

 

Единствената цел на оваа работилница беше да се пронајде начин како да се финансираат малите бизниси, а претставниците на МБПР дадоа свој придонес со одговарање на прашања, давање на насоки и објаснување како најлесно да дојдат до финансии со цел да ги реализираат своите проекти.

 

Ресен, 28.11.2016 – Во соработка со Регионалната Стопанска комора Битола во просториите на општина Ресен се одржа презентација пред повеќе од 15 извозници на земјоделски производи од општина Ресен и пошироко. Притоа се презентираа производите на МБПР како: осигурување на побарувања, факторинг и кредитни линии, кои се во функција на намалување на ризиците од ненаплата, кредитирање на извозот и премостувањето на периодот од извоз до наплата.

 

Исто така се објаснија во детали постапките за поднесување на барања за производите на МБПР како и се одговараше на поставените прашања од заинтересираните претставници на извозните компании.

 

 

Скопје, 18.10.2016 - Претставници на МБПР зедоа активно учество на Конференцијата за мерки за енергетска ефикасност и пристап до финансии за хотелиерството, која се одржа во организација на Министерството за економија, Програмата за зголемување на пазарната вработливост и  компанијата Делта проект.

 

Притоа претставниците на МБПР имаа своја презентација преку која во детали ги објаснија расположивите производи кои се во функција на поддршка на проекти и компании од областа на енергетската ефикаснст и хотелиерството. Исто така претставниците на МБПР одговараа и на поставените прашања за производите и начините за аплицирање.