Tokë ndërtimore e pandërtuar në Shtip

04.07.2022

  • BZHMV shet tokën ndërtimore në Shtip sipas tapisë, me objekt të ndërtuar në katin përdhes në fazën e ndërtimit, e cila nuk është e regjistruar në tapi. Toka ndërtimore ka një sipërfaqe prej 56m2, ndërsa objekti në fazën e ndërtimit në katin përdhes ka një sipërfaqe prej 56m2...

Patundshmëri në KO Petrovec, Shkup

04.07.2022

  • - Prona e paluajtshme është shitur - BZHMV shet patundshmëri në Biolarc, Shkup (ndërtesa në pjesën tjetër të ekonomisë). Sipërfaqja katrore e totalit të pasurive të patundhsme është 872 m2, nga të cilat 190 m2 janë ndërtesa në pjesën tjetër të ekonomisë, 129 m2 - apartament në n...