Forcimi i bashkëpunimit të Bankës Zhvillimore me institucionet ndërkombëtare për sigurimin e eksporteve

03.06.2024

  • Banka për Zhvillim mori pjesë në takim të Klubit të Pragës, i cili u zhvillua nga data 21 deri më 24 maj 2024 në Athinë, të organizuar nga agjencia greke e sigurimit të kredisë së eksportit ECG. Në takim morën pjesë bankat zhvillimore, si dhe agjencitë mbështetëse të eksportit, të cilat nda...

Banka për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut vazhdon të intensifikojë bashkëpunimin ndërkombëtar

30.05.2024

  • Në vijim të aktiviteteve për intensifikimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, veçanërisht bashkëpunimin me institucionet financiare zhvillimore nga rajoni, Banka për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare me ftesë të Fondit për Zhvillim të Republikës së ...

Banka për zhvillim digitalizon procesin e sigurimit të hredive

15.03.2024

  • - Njoftim per media -    Përme s digjitalizimit të zhvillimit të faktoringut dhe pritjes së eksporteve   Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut, Aktiviteti i Partneritetit me USAID-it për Rritje Ekonomike dhe Programi Zviceran për Rritjen e punësueshmërisë së tregut (IME) nënshkruan një marrë...

Mbështetja e Bankës për zhvillim për zhvillimin ekonomik të vendit

26.12.2023

  •  Kovaçevski: Në kushtet e krizës botërore, Banka për zhvillim këto pesë vite luajti një rol kyç në mbështetjen e ekonomisë   Në konferencën e përbashkët për shtyp me Bankën për zhvillim, kryeministri Dimitar Kovaçevski theksoi rëndësinë e mbështetjes së vaz...

64,5 milionë euro të investuara në kompanitë vendase përmes Bankës për zhvillim

22.12.2023

  • Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup ka plasuar mjete në vlerë prej 64,5 milionë euro prej kredisë nga Banka Evropiane për Investime përmes linjës kreditore BEI 7 për mjete qarkulluese të përhershëm dhe investime për NVM-të dhe kompanitë mid-cap, duke përfshirë dhe tranzicionin e gjelb&eum...