Informacion për kredi shfytëzuesit nga linja e kreditit "Kovid3"

29.09.2021

  • I informojmë të gjithë shfrytëzuesit e kredisë nga linja e kreditit “Kovid 3” , se më datën 30 shtator të vitit 2021 duhet të paguhet kësti I pare I linjës së kredisë “Kovid 3” për kredi shfrytëzuesit që kanë shfrytëzuar grejs periudhën 6 mujore. Detyrimet e papaguara duhet të...

Mbështetje për eksortuesit e mëdhenj:

24.09.2021

  •  Garanci nga Fondi i Garancisë deri në 50% të shumës së huasë për eksport përmes Bankës për zhvillim Përmes skemës së garancisë së kredisë, një garanci deri në 50% të shumës së kredisë së eksportit mund të kërkohet nga tregtarët e mëdhenj që kanë ...

DEKLARATË PËR SHTYP: Prej neseër fillon aplikimi për “Kovid 4”

14.07.2021

  • Prej nesër, 15 Korrik ora 09:00 fillon aplikimi për kredi pa interes për linjën kreditore “Kovid 4”. Thirrja publike për këtë linjë kreditore është shpallur me 7 Korrik 2021 dhe do të zgjas 20 ditë.   Për kredi me mundësi të grant komponentës deri 50%, gjegjësisht 15.000 euro, mund të aplik...

THIRRJE PUBLIKE Nr. 1 për linjën е rе kreditore “KOVID 4"

07.07.2021

  • Në bazë të Ligjit për Bankën për zhvillim të Republikës së Maqedonisë së Veriut (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.105/2009 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr.77/21), Marrëveshjes për administrim të Fondit për mbështetje financiare dhe mbështetj...

Zëvendëskryeministri Bytyqi, ministri Besimi dhe drejtori Naumov promovuan linjën kreditore Covid 4 - 10 milionë euro kredi pa interes janë vënë në dispozicion të ekonomisë

07.07.2021

  • Zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi, ministri i financave Fatmir Besimi dhe drejtori ekzekutiv i Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut Kire Naumov sot në nj&...