Plasimi i 16.9 milionë eurove për kompanitë vendase përmes BZHMV

26.11.2021

  • Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, sot ka tërhequr transhën e parë në vlerë prej 16,9 milionë euro për kompanitë e vogla dhe të mesme nga kredia nga Banka Evropiane për Investime. Kjo transhë, ofron mbështetje për 50 projekte të kompanive vendase të vogla dhe të mesme dhe kompani të...

Një seri eventesh edukative mbi përfitimet e kompanive vendase nga skema e garancisë

18.11.2021

  • Banka për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, në bashkëpunim me odat më të mëdhaja në vend, fillon me një sërë eventesh edukative për portofol dhe garanci individuale nga Fondi i Garancisë. Qëllimi i këtyre ngjarjeve është njohja me përfitimet e kompanive tregtare vendase mikro, të vogla dh...

Zgjerim i ri i skemës së garancisë shtetërore nëpërmjet Bankës për zhvillim

12.11.2021

  • Shkup, 12.11.2021         Në skemën e garancisë shtetërore janë bashkuar deri më tani nëntë banka dhe një kursimore duke nënshkruar një marrëveshje për lëshimin e një portofoli garancie nga Fondi i Garancisë. Me zgjerimin e ri, garancitë e portofolit të lëshuara për ...

Bankat e reja të përfshira në skemën e garancisë shtetërore nëpërmjet Bankës për zhvillim

05.11.2021

  • Gjithsej tetë banka i janë bashkuar deri tani skemës së garancisë shtetërore duke nënshkruar një marrëveshje për lëshimin e një garancie portofoli nga Fondi i Garancisë ndaj tyre. Me një garanci portofoli, një bankë ose bankë kursimi mund të japë kredi të miratuara për kompanitë mikro, t&...

Intervistë me zyrtarët më të mirë bankar në BZHMV

29.10.2021

  • Viktor Kallajxhiski dhe Sllave Nestorovski janë dy punëtorët në Bankën për zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, të cilët këtë vit morën çmimin për punëtorët më të mirë bankarë nga Shoqata e bankave të Maqedonisë. Në një bisedë të shkurtër me ta, ...