U nënshkruar marrëveshja me Agjencinë Franceze të Zhvillimit për 50 milionë euro të reja për të mbështetur kompanitë

21.12.2023

  • Qeveria, Ministria e Financave dhe Banka për zhvillim përmes Agjencisë Franceze për Zhvillim siguruan burime të reja të mjeteve për të inkurajuar ekonominë maqedonase për të investuar në investime të gjelbërta, sociale dhe digjitalizim në vlerë prej 50 milionë euro.   Mjetet do të plasohen përme...

50 milionë euro të miratuara nga Banka për Zhvillim e Këshillit të Evropës (CEB) për të mbështetur ekonominë maqedonase përmes Bankës për Zhvillim

20.11.2023

  • Këshilli Administrativ i Bankës për Zhvillim të Këshillit të Evropës (CEB) në seancën e mbajtur më 16 dhe 17 nëntor 2023 ka marrë vendim për miratimin e kredisë Programore në vlerë prej 50 milionë euro për Bankën për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut. Kjo kredi do të kontribuoj&eu...

Zyrtarët më të mirë të bankës për vitin 2023

01.11.2023

  • Me rastin e Ditës Botërore të Kursimeve, 31 tetor, Shoqata e Bankave të Maqedonisë ndau mirënjohje për rezultate të veçanta të arritura në punën e zyrtarëve të emëruar nga bankat, kursimoret, kliringu KIBS dhe Byroja maqedonase për kredi. Marija Çiçakovska dhe Nagip Tahiri janë dy punonjësit ...

BEI Globale jep grant për asistencë teknike me vlerë 1 milion euro, për të nxitur financimin e gjelbër për NVM-të në Maqedoninë e Veriut

15.09.2023

  • - marrë nga një njoftim për shtyp i BEI-së -          Fondet do të lehtësojnë financimin e projekteve të gjelbra në përputhje me Agjendën e Gjelbër të BE-së për Ballkanin Perëndimor Asistenca teknike do të mbështesë zbatimin e një linje të re të gjel...

BEI Globale zhbllokon 100 milionë euro investime të BE-së së bashku me Bankën për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut për të nxitur transformimin e gjelbër të NVM-ve

17.07.2023

  •  - marrë sipas një njoftimi për shtyp nga BEI -   Marrëveshja demonstron përkushtimin e BEI Globale nën Team Europe për të rritur aksesin në financa për NVM-të e Maqedonisë së Veriut dhe për të mbështetur rritjen e tyre të qëndrueshme Fondet do të ndahen për adresimin e nevoja...