Tregim të Bankës evropiane për investim: Si të arrini sukses në biznesin familjar në qoftë se vërtet përpiqemi

26.04.2018

  • EIB News & Media, The Blog, Stories   Proekt i realizuar nëpërmjet Bankës së Maqedonisë për përkrahjen e zhvillimit dhe BEI – Tregim nga Maqedonia

BRB forum 2018: „Infrastrukturë për rritje më të madhe“

17.04.2018

  • Sofje, 17.04.2018 – Përfaqësues të BMPZH morrën pjesë në forumin „Infrastruktura për rritje më të madhe“ e organizuar nga Banka e Bullgarisë për zhvillim. Në forum morrën pjesë edhe përfaqësues të Asociacionit Evropian të bankave publike, drejtorët e bankave për zhvillim nga Ballka...

Zvogëlim të shkallës së premive

28.03.2018

  • BMPZH-Sektori për sigurim të kredive, 28.03.2018 - BMPZH bëri zvogëlimin e shkallave të premisë për sigurim të kërkesave për paketa të mëdha. Për informata më detale kontaktoni Sektorin për sigurim të kredive.