Filloj aplikimi për linjën e kredisë për mjete qarkulluese për kompanitë e prekura nga kriza e energjisë dhe çmimeve direkt përmes BZHMV

26.12.2022

  • Nga sot, më 26 dhjetor, nga ora 09:00 filloi aplikimi për linjën e kredisë për mjete qarkulluese për kompanitë e prekura nga kriza e energjisë dhe çmimeve. Thirrja publike për këtë linjë krediti është shpallur më 19 dhjetor 2022. Linja kreditore synohet për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesm...

Thirrja publike nr. 1, Linjë kredie për mjete qarkullues për kompanitë e prekura nga kriza e energjisë dhe çmimeve

19.12.2022

  • Në bazë të Ligjit për Bankën për zhvillim të Republikës së Maqedonisë së Veriut (Gz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 105/2009 dhe Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 77/21), Marrëveshjes për administrim të vijës kreditore për kapital qarkullues për kom...

10 milionë euro rikapitalizim i Bankës për zhvillim nga ana e shtetit, për të mbështetur kompanitë vendase për t'u përballur me pasojat e krizës së energjisë dhe çmimeve

13.12.2022

  • Në bazë të Vendimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Gazeta zyrtare nr. 237 të datës 07.11.2022 dhe Vendimit të Kuvendit të Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut nr. 02-4379/1 më datën 13.12.2022, kapitali fillestar i bankës është rritur në vlerë...

Prezantimi i produkteve të Bankës për zhvillim para kompanive në Odën Ekonomike të Republikës së Maqedonisë së Veriut

25.11.2022

  • Në organizim të shtabit të Krizës në Odën Ekonomike të Maqedonisë së Veriut dhe Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut, dje para 40 kompanive anëtare të Odës, në ambientet e Odës u mbajt prezantim me qëllim të njohjes së kompanive me produktet e ofruara nga banka në kushtet e kri...

Takim pune e udhëheqësve të Bankës për Zhvillim me Stafin e Krizave të Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veriut

07.11.2022

  • "Ka një interes të madh për linjat e kreditit për të mbështetur ekonominë në kushtet e krizës energjetike"   Udhëheqësit e Bankës për Zhvillim sot patën një takim me Stafin e Krizave të Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veriut, ku u bisedua për linjat kreditore për mbës...