Shpallje nr. 1/2022 për shitjen e pasurive të tundshme me anë të licitimi publik me gojë

13.10.2022

  • Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup publikon shpallje për shitjen e pasurisë së tundshme me anë të licitimit publim me gojë. Pasurit e tundshme përbëhen prej tre automjete motorike të udhëtarëve në pronësi të Bankës përkatësisht:   1.1. marka: FIAT, tip/model: PUNTO STILE ...

24.08.2022

  • Që nga korriku, për biznesin janë vendosur kredi pa interes dhe me vlerë të ulët prej 73 milionë euro Linja e shtatë e kredisë nga BEI për vitin e ardhshëm me vlerë 100 milionë euro është pothuajse e sigurt          Mbi 100 milionë euro kredi pa interes dhe të lira do t&e...

BZHMV në gjysmën e parë të viti 2022 me rezultate pozitive, dhe me mbështetjen e kompanive në kushtet e krizës ekonomike dhe energjetike

05.08.2022

  • Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup (BZHMV), si e vetmja bankë zhvillimore në pronësi të plotë shtetërore, ka arritur rezultate pozitive në gjysmën e parë të vitit 2022, duke e vënë të gjithë kapacitetin e saj financiar dhe operativ në funksion të arritjes së qëllimit themelor p...

BZHMV e tërhoqi transhën e pestë në vlerë prej 22.8 milionë eurosh për kompanitë e vogla dhe të mesme nga kredia e Bankës Evropiane të Investimeve

29.06.2022

  • Banka për zhvillim e tërhoqi transhën e pestë në vlerë prej 22,8 milionë eurosh për kompanitë e vogla dhe të mesme nga kredia e Bankës Evropiane të Investimeve. Kjo transhë ofron mbështetje për 43 projekte të kompanive të vogla dhe të mesme vendase që do të punësojnë 103 persona të ri...

BZHMV prezantoi linjë të re krediti për efikasitet energjetik (EE) dhe burimet e ripërtërishme të energjisë (BRE) nëpërmjet bankave pjesëmarrëse

24.06.2022

  • Banka për zhvillim filloi me realizimin e Linjës së kredisë për efikasitet energjetik (EE) dhe burimet e ripërtërishme të energjisë (BRE) nëpërmjet bankave pjesëmarrëse që kanë për qëllim sigurimin e mjeteve për investim për efikasitet energjetik dhe burimet e ripërtrishme të energjisë p&e...