BZHMV-ja prezantoi linjë të re të kredive për kapital qarkullues për rritje e çmimeve të energjisë nëpërmjet bankave pjesëmarrëse

22.06.2022

  • Banka për zhvillim filloi me realizimin e linjës së kredisë për kapital qarkullues pa interes për rritjen e çmimeve të energjisë nëpërmjet bankave pjesëmarrëse që synohen për sigurimin e kapitalit qarkullues dhe likuiditetit për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, TI dhe zejtarët. Shuma e m...

Ka nisur aplikimi për linjën e kredisë pa interes për mjete qarkulluese për kompanitë e prekura nga kriza energjetike dhe ekonomike

11.05.2022

  • Nga sot, më 11 maj, nga ora 09:00 filloi aplikimi për kredinë pa interes për mjete qarkulluese për kompanitë e prekura nga kriza energjetike dhe ekonomike. Thirrja publike për këtë linjë krediti është shpallur më 5 maj  të vitit 2022. Linja kreditore synohet për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme,...

BZHMV ka hapur një thirrje publike për mjete nga linja e kredisë pa interes për mjete qarkulluese për kompanitë e prekura nga kriza energjetike dhe ekonomike: Aplikimi nga 11 maj

05.05.2022

  • Kompanitë mikro, të vogla dhe të mesme, tregtarët individualë dhe zejtarët e prekur nga kriza energjetike dhe ekonomike nga data 11 maj 2022 do të mund të aplikojnë për mjete nga linja e re e kredisë pa interes që synohen për mjete qarkulluese. Thirrja publike do të zgjasë 15 ditë dhe subjektet mund të paraqesin k...

THIRRJE PUBLIKE NR. 1 Linja kreditore pa interes për kapital

05.05.2022

  • I. LËNDA E THIRRJES PUBLIKE Lëndë e kësaj thirrjeje publike është dorëzimi i kërkesës për kredi nga linja e kredisë pa interes për kapital qarkullues për kompanitë e prekura nga kriza energjetike dhe ekonomike për mbështetjen e drejtpërdrejtë të kompanive mikro, të vogla dhe të mesme, sipë...

Takim i përfaqësuesve nga BEI, bankat komerciale dhe BZHMV

28.04.2022

  • Më 28.04.2022, në ambientet e Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup (BZHMV), u zhvillua takim pune ndërmjet përfaqësuesve të Bankës Europiane për Investime, bankave komerciale pjesëmarrëse në zbatimin e programeve të kredisë së BEI-së, si dhe përfaqësuesit e BZHMV. Në...