Takim i përfaqësuesve nga BEI, bankat komerciale dhe BZHMV

28.04.2022

  • Më 28.04.2022, në ambientet e Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup (BZHMV), u zhvillua takim pune ndërmjet përfaqësuesve të Bankës Europiane për Investime, bankave komerciale pjesëmarrëse në zbatimin e programeve të kredisë së BEI-së, si dhe përfaqësuesit e BZHMV. Në...

Është publikuar raporti përfundimtar i Entit Shtetëror të Revizionit për funksionimin e BZHMV në vitin 2020

27.04.2022

  • Enti Shtetëror i Revizionit ka publikuar raportin përfundimtar për auditimin e kryer të raporteve financiare dhe auditimin e pajtueshmërisë për vitin 2020 të Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup (BZHMV). Me auditimin e kryer, Enti Shtetëror i Revizionit ka shprehur mendim të parezervë për realitet...

Plasimi i 18 milionë eurove për kompanitë vendase përmes BZHMV

26.04.2022

  • Banka për zhvillim e Maqedonisë Veriore SHA Shkup sot tërhoqi transhën e tretë dhe t ë kat ërt në vlerë prej 18  milionë euro për kompanitë e vogla dhe të mesme nga kredia nga Banka Europiane për Investime. Kjo transhë parashikon mbështetjen e 45 projekteve të kompanive vendase të vogla dhe të mesme...

U nënshkruar Memorandumi i mirëkuptimit dhe bashkëpunimit me IME - Program për rritjen e punësueshmërisë në treg

11.02.2022

  • Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup e përfaqësuar nga drejtori ekzekutiv z. Kire Naumov dhe Programi për rritjen e punësueshmërisë së tregut - IME e cila financohet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, përfaqësuar nga Drejtori i Programit z. Goran Damovski nënshkroi Memorandum për mir&...

Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut e mbylli vitin 2021 me rritje dyshifrore të portfolit dhe rezultate pozitive

29.01.2022

  • Në kushtet e rimëkëmbjes së ekonomisë vendase nga kriza shëndetësore, në vitin 2021, Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup (BZHMV), si e vetmja bankë zhvillimore në pronësi të plotë shtetërore, arriti rezultate pozitive, duke vënë në funksion të gjithë kapacitetin e saj finan...