42,2 milionë euro të reja të vendosura për kompanitë vendase përmes BZHMV

22.12.2021

  •   Banka për zhvillim e Maqedonisë Veriore SHA Shkup sot tërhoqi transhën e dytë në vlerë prej 42,2 milionë euro për kompanitë e vogla dhe të mesme nga kredia nga Banka Evropiane për Investime. Kjo transhë parashikon mbështetjen e 132 projekteve të kompanive vendase të vogla dhe të mesme dhe kompanive me ...

Afati i fundit për paraqitjen e një kërkese për një periudhë shtesë mospagimi për linjën e kreditit "Kovid 3" është data 11 dhjetor

07.12.2021

  • Banka për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, në përputhje me obligimin nga Qeveria dhe Aneksin e marrëveshjes për administrimin e fondeve për ndërmarrjet mikro dhe të vogla, publikoi në faqen e saj një thirrje publike me të cilën u ofron mundësinë huamarrësve të kredive nga linja e tretë e kredis...

Thirrje publike për një periudhë shtesë mospagimi dhe zgjatje të periudhës së shlyerjes (Kovid-3)

02.12.2021

  •  Të nderuar, Në përputhje me Marrëveshjen për administrimin e fondit për ndërmarrjet mikro dhe të vogla të lidhur ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup (BZHMV) e arkivuar me nr. 10-7500/2 të datës 12.11....

Kire Naumov dhe Faruk Ismaili, rizgjedhen përsëri anëtarë të Bordit Drejtues të Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup

01.12.2021

  • Anëtarët aktualë të Bordit të Drejtorëve të Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup janë riemëruar në të njëjtat pozita me mandat 6 (gjashtë) vite nga data 19.11.2021.   Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka sjellë një vendim me të...

Plasimi i 16.9 milionë eurove për kompanitë vendase përmes BZHMV

26.11.2021

  • Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, sot ka tërhequr transhën e parë në vlerë prej 16,9 milionë euro për kompanitë e vogla dhe të mesme nga kredia nga Banka Evropiane për Investime. Kjo transhë, ofron mbështetje për 50 projekte të kompanive vendase të vogla dhe të mesme dhe kompani të...