Afati i fundit për paraqitjen e një kërkese për një periudhë shtesë mospagimi për linjën e kreditit "Kovid 3" është data 11 dhjetor

07.12.2021

  • Banka për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, në përputhje me obligimin nga Qeveria dhe Aneksin e marrëveshjes për administrimin e fondeve për ndërmarrjet mikro dhe të vogla, publikoi në faqen e saj një thirrje publike me të cilën u ofron mundësinë huamarrësve të kredive nga linja e tretë e kredis...

Thirrje publike për një periudhë shtesë mospagimi dhe zgjatje të periudhës së shlyerjes (Kovid-3)

02.12.2021

  •  Të nderuar, Në përputhje me Marrëveshjen për administrimin e fondit për ndërmarrjet mikro dhe të vogla të lidhur ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup (BZHMV) e arkivuar me nr. 10-7500/2 të datës 12.11....

Kire Naumov dhe Faruk Ismaili, rizgjedhen përsëri anëtarë të Bordit Drejtues të Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup

01.12.2021

  • Anëtarët aktualë të Bordit të Drejtorëve të Bankës për zhvillim të Maqedonisë së Veriut SHA Shkup janë riemëruar në të njëjtat pozita me mandat 6 (gjashtë) vite nga data 19.11.2021.   Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka sjellë një vendim me të...

Plasimi i 16.9 milionë eurove për kompanitë vendase përmes BZHMV

26.11.2021

  • Banka për zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, sot ka tërhequr transhën e parë në vlerë prej 16,9 milionë euro për kompanitë e vogla dhe të mesme nga kredia nga Banka Evropiane për Investime. Kjo transhë, ofron mbështetje për 50 projekte të kompanive vendase të vogla dhe të mesme dhe kompani të...

Një seri eventesh edukative mbi përfitimet e kompanive vendase nga skema e garancisë

18.11.2021

  • Banka për Zhvillim e Maqedonisë së Veriut SHA Shkup, në bashkëpunim me odat më të mëdhaja në vend, fillon me një sërë eventesh edukative për portofol dhe garanci individuale nga Fondi i Garancisë. Qëllimi i këtyre ngjarjeve është njohja me përfitimet e kompanive tregtare vendase mikro, të vogla dh...