2018 - THIRRJE PUBLIKE

19.10.2018

  • Në bazë të Ligjit për Bankën e Maqedonisë për mbështetje të zhvillimit dhe Kontratës për administrim të Fondit të veçantë kreditorë (PKF) numër 21-307/1 më 24.01.2011 viti, Aneks ndaj Kontratës për administrim të Fondit të veçantë kreditorë të nënshkruar me...